روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

کد خبر : 10069
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ - ۱۱:۲۸
ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴ یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.
ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ امشب (اول فرودین)، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

این تغییر ساعت، همه ساله بر اساس قانون مصوب مجلس انجام می‌شود.

در قانون مذکور آمده است که ساعت رسمی کشور در ابتدای فصل بهار یک ساعت به جلو و در ابتدای فصل پاییز یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.