روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

هوای اصفهان پاک است

کد خبر : 10196
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ - ۱۱:۳۸
کیفیت هوای کلانشهر ‌اصفهان ‌امروز با میانگین عدد ۳۸ در وضعیت پاک ثبت شد.
شاخص کیفی هوا در کلانشهر اصفهان تا ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۱۷ فروردین ماه با میانگین عدد ۳۸ در وضعیت پاک گزارش شده است.

بر این اساس شاخص کیفیت هوا در ایستگاه های پایش دائم احمدآباد با میانگین عدد ۶۵، خیابان استانداری و چهارباغ خواجو با میانگین عدد ۶۷ و بزرگراه خرزای با میانگین عدد ۷۴ ثبت شده اند.

کیفیت هوا در سایر شهرهای استان از جمله سجزی، شاهین شهر، لنجان و مبارکه به ترتیب با میانگین اعداد چهار ، ۲۷ ، ۲۹ و ۴۵ تا ساعت ۹ صبح امروز در وضعیت پاک قرار دارند.

برای کلانشهر اصفهان تا امروز ۱۷ ام فروردین ماه، ۹ روز پاک و هشت روز قابل قبول (سالم) ثبت شده است.