روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

سالم خوری

کد خبر : 2510
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - ۱۵:۲۰
روزی روزگاری نمی دانم کدام شیرپاک خورده ای مرا به یکی از این گروه های سالم‌خـوری اضـافه‌کرد. از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان آن اوایل شبی دو دقیقه به گروه سر می زدم و همه پیام‌ها را پاک می کردم. توی رودربایستی با آن شیرپاک خورده مذکور جرئت بیرون آمدن از گروه را نداشتم و عین دانشجوهایی که به نیت حضور در کلاس، نیم ساعت آخر سر و کله شان پیدا می شود، می رفتم و یک شب بخیر پاییزی نثار اعضا می کردم و بعد هم خداحافظ. بعد از یک مدت دیدیم یکی دو تا از این سالم خورهای عزیز از خودشان عکس گذاشته اند.
 سه چهار سایزی کم کرده اند و اصلا شبیه به یک نفر دیگر شده اند. خب آدم است دیگر، دلش می خواهد که به جای اینکه شکل و شمایلش شبیه به یک پیکان جوانان مدل 58 باشد، حالا پورشه نشد ولی دست کم 206 بشود! این شد که از مدیر گروه خواستیم دست ما را هم بگیرد و قاطی سالم خورها ببرد. جناب مدیر هم خیلی خوشحال و مشعوف اول دستور رژیم را فرستاد و بعد امر کرد که باید از همه وعده های غذایی مان عکس بگیرم و صورت جلسه کنم.
 چشمتان روز بد نبیند هنوز به یک هفته نکشیده بود که فهمیدم این سالم خوری فقط ویترین است و اصل ماجرا هیچی نخوری است! این چیزهایی که به عنوان غذای رژیمی در دستور بود ته دل ما را که نمی گرفت هیچ، تازه اشتهایمان را هم باز می کرد. واقعا صبحانه 5 تا کشمش پلویی با یک استکان کمرباریک چای تلخ؟! این شد که چون روی آن را نداشتم که از گروه بیرون بروم اول از کشمش و چای عکس می گرفتم و بعد هم جایتان خالی نصف نان بربری  را با پنیر زیره و یک لیوان چای هل و دارچین می خوردم! برای آن عکس دوران لاغری هم امیدمان به فتوشاپ است!