روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

باز شدن آب زاینده رود در ۲۸ دی ماه قطعی شد

کد خبر : 2571
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - ۱۴:۳۵
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: جاری شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود طی ۲۸ دی ماه قطعی شد.

حسین محمد رضایی درگفت و گو با مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام قطعی وزارت نیرو، ۲۸ ماه جاری آب در بستر رودخانه زاینده رود جاری می‌شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه حجم آب پشت سد زاینده رود باید به یک میزان معینی می‌رسید تا آب برای کشت پاییزه کشاورزان باز شود، امروز به لطف الهی بارش‌ها بیش از میزان پیش بینی شده بود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان تصریح کرد: طبق آمار شرکت مدیریت منابع آبی ایران تا امروز ۷۱۶ میلی متر در سال آبی ۹۶-۹۵ بارندگی شده است که حدودا ۲۵ درصد بیش از میانگین بارندگی‌ها طی ۳۰ ساله گذشته بوده است.

وی گفت: البته این در حالی است که با این میزان بارندگی‌ها به دلیل مباحثی از جمله آب‌خیز داری و سدهای زیرزمینی موجود از ورود آب به پشت سد جلوگیری شده است و همین عامل سبب شده که ذخایر آبی به حد نرمال نرسد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان تصریح کرد: بر اساس جلسه کمیته ۵ نفره آب که در اول دی ماه برگزار شد و تصمیم شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود، آب در این ماه بر بستر رودخانه زاینده رود باز می‌شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه ساماندهی زاینده رود به صنف کشاورزی اصفهان واگذار شد، این صنف با کمک کشاورزان در حال ساماندهی رودخانه است.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2421 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید