روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

علاقه به افشا کردن

کد خبر : 2683
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۱۵:۰۷
افشا یک نوع ویروس است. آنها گرفته اند، من هم ممکن است بگیرم و بعید نیست شما هم یک روز افشا شوید! باور کنید اصلا دور از ذهن نیست. مگر اینهایی که افشا شدند چه کرده بودند؟ یک روز داشته اند توی پارک با خانمشان راه می رفتند که یک نفر عکسشان را گرفته و افشایشان کرده است. توی مدرسه از هندسه 12 گرفته بودند و همین باعث شد افشا بشوند. یک نفر را می شناسم که موقع تماشای فوتبال افشا شد. یک نفر وقتی داشت یواشکی توی حیاط سیگار می‌کشید و آن یکی وقتی داشت کلاه گیسش را می‌چسباند! الان افشاشدن از سرماخوردن هم راحت تر شده‌است. آدم در خانه خودش نشسته و در و پنجره ها را هم محکم بسته و محض احتیاط یک کاسه بخور اکالیپتوس هم روی بخاری گذاشته که یکهو افشا می شود! در واقع ویروس افشا از گوشی به گوشی منتقل می شود. همین‌طور که دارید عکس های یک نفر افشا شده را روی گوشی تان تماشا می کنید ناگهان متوجه می‌شوید که ای دل غافل خودتان هم افشا شده اید. حساب و کتاب درست و درمانی هم ندارد. یک چیزی در مایه های قرعه قسمت است، ممکن است به نام آدم بخورد و ممکن است تیر غیبش از روی سر آدم رد بشود و به جایی اصابت نکند. افشا شدن درد دارد، جایش باقی می‌ماند و درمان هم ندارد. هرچه بیشتر در مقام دفاع از خودتان بربیایید، اسمتان بیشتر سر زبان ها می افتد و بیشتر افشا می شوید. کمتر پیش می آید که خدا کسی را افشا کند، اما بندگان خدا خیلی علاقه به افشا کردن دارند. افشا شدن شما به زندگی آنها هیجان می‌دهد. گفتم که افشا یک جور مرض است اگر می‌خواهید به شما سرایت نکند از افشاگرها دوری کنید!
 
نویسنده : ندا شاه نوری