روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

رییس امور عشاير کشور طی سفر خود به کوهرنگ خبر داد:

تصویب 5/1 ميليارد دلار براي توسعه پايدار عشاير

کد خبر : 4241
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - ۱۴:۳۰
کرمعلي قندالي، رییس امور عشاير کشور در حاشيه کلنگ زني چند پروژه عشايري شهرستان کوهرنگ در گفت وگو با خبرنگار کوهرنگ خبر گفت: با توجه به وظايفي که در اساسنامه هاي سازمان امور عشاير کشور توسط مجلس مصوب شده و وظايف ساختاري که در اين نهاد درخصوص ساماندهي به عشاير تعريف شده است فعاليت مي کنيم که بخشي از اين فعاليت ها منوط به همکاري ساير بخش است.
رییس امور عشاير کشور گفت: آنچه که مهم است استفاده از ظرفيت ها در مناطق عشايري و توانمند کردن عشاير است که در اين راستا طرح زنجيره اي کردن گوشت قرمز که يک طرح دائمي است، اجرا شده و سالانه از صندوق توسعه ملي اعتباراتي براي اجراي اين پروژه تخصيص می‌یابد. طی سه سال گذشته حدود 1 ميليون واحد دامي با 1700 ميليارد ريال اعتبار در پروسه پروار قرار گرفته اند.
رییس امور عشاير کشور افزود: بخش اصلي وظيفه امور عشاير ارائه خدمات به کوچندگان است، براساس آمار سال 1387 جمعيت عشايري کشور بالغ بر یک ميليون و 200 هزار نفر با 213 هزار خانوار عشايري است.
کرمعلي قندالي بيان داشت: بزرگ ترين شاخصه جامعه عشايري بعد اقتصادي و توليدي آنهاست که سالانه 190 هزار تن گوشت توليد مي کنند، 35 درصد صنايع عشاير کشور متعلق به عشاير است، 34 تا 35 ميليون هکتار از مراتع کشور، سامان عرفي عشاير است و 15 هزار نقطه تحت عرفي ييلاق و قشلاق عشاير قرار دارد که در آن مستقر مي شوند.
ریيس امور عشاير کشور در ادامه گفت: عمده ترين خدماتي که به عنوان خدمات مقدماتي به عشاير ارائه مي شود خدمات زيربنايي مثل راه، تامين آب، تامين سوخت فسيلي و تجهيز منابع اشتغال و توليد است.
وي تصريح کرد: در سراسر کشور 56 هزار کيلومتر راه تحت عنوان راه‌هاي عشايري داريم که عمدتا در مناطق کوهستاني، صعب العبور، دوردست، جلگه اي و پست است.
قندالي با اشاره به اينکه در حوزه آبرساني به دو قسمت به صورت سيار، سالانه توسط 450 تانکر، هزاران مترمکعب آب را به مناطق دوردست انتقال مي دهند، تصريح کرد: در حوزه سوخت فسيلي با ايجاد جايگاه‌هاي سوخت فسيلي در بخش اعظمي از کشور، جايگزيني سوخت فسيلي، با حمل کپسول به مناطق عشايري انجام مي شود.
رییس امور عشاير کشور بیان داشت: آنچه که مهم است استفاده از ظرفيت ها در مناطق عشايري و توانمند کردن عشاير است که در اين راستا طرح زنجيره اي کردن گوشت قرمز که يک طرح دائمي است، اجرا شده و سالانه از صندوق توسعه ملي اعتباراتي براي اجراي اين پروژه تخصيص می‌یابد و در سه سال گذشته حدود 1 ميليون واحد دامي با 1700 ميليارد ريال اعتبار در پروسه پروار قرار گرفته اند.
وي افزود: بخش مهمي که براي سازمان امور عشاير اهميت ويژه اي دارد استفاده از ظرفيت گياهان دارویي در عرصه عشاير است که باتوجه به سياست هاي جهاد کشاورزي و پيگيري اين مورد گام مهمي در اقتصاد مقاومتي در بين عشاير برداشته شده که به صورت پايلوت در چهار استان کشور ازجمله چهارمحال و بختياري هم به صورت ترويجي و هم پژوهشي شروع شده است که اميدواریم  بتوانيم در سطح گسترده به خصوص مناطقي که مستعد هستند هم به صورت دستگاهي و هم به صورت طبيعي انجام دهيم.
قندالي با اشاره به اينکه يکي ديگر از ظرفيت های مهم عشاير بحث گردشگري است که اهميت زيادي دارد گفت: يکي از ظرفيت هاي عظيم گردشگری در مناطق عشايري است که مي تواند هم در جهت معرفي مناطق به داخل و خارج کشور و هم ايجاد يک درآمد مستمر و اشتغال پايدار براي عشاير باشد.
وي تصريح کرد: با پيشنهاد هیئت دولت و مصوبه مجلس5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي را براي ايجاد و توسعه پايدار در مناطق روستايي و عشايري مصوب کرده است که با تدوين آيين نامه ها و مشخص شدن سهم دستگاه‌ها از جمله امور عشاير بتوانيم از اين منابع استفاده کنيم.
قندالي در ادامه يادآور شد: با تامين نهاد توسط تشکل ها، توانستيم 700 هزار تن علوفه را با قيمت مناسب به عشاير ارائه دهيم.  با محاسباتي که  انجام شد و با يارانه اي که دولت داد حدود 150 ميليارد تومان کمک يارانه‌اي به عشاير صورت گرفت.
رییس امور عشاير کشور گفت: تخصيص 250 ميليارد اعتبار با سود چهار درصد با دور برگشت پنج ساله و ضمانت زنجيره‌اي به عشاير پرداخت شد که بخش زيادي از اين اعتبارات در حوزه خود افراد عشاير و بخشي براي تشکل ها جهت ايجاد فعاليت‌هاي سرمايه اي و ديگر حوزه ها ازجمله گردشگر و گياهان دارویي اختصاص يافت.
قندالي بيان داشت: آنچه که در برنامه ششم براي ما در نظر گرفته شده این است که وظیفه داریم در طول برنامه دو درصد نسبت به ارتقای سطح برخورداري عشاير از شاخص ها اقدام کنيم که ان شاءا... با اقداماتي که از طريق دولت و سازمان هاي تصميم ساز و تصميم گيرنده انجام مي شود بتوانيم اين حکم را در مناطق عشايري اجرا کنيم. وي گفت: اين نويد را به عشاير بدهم که براي اولين بار بعد از انقلاب توانستيم در برنامه ششم از ماليات بر ارزش افزوده برخوردار شويم که اميدواريم با راهکارهاي درست و هماهنگي ها بتوانيم سالانه 300 ميليارد تومان از اين محل براي ايجاد خدمات توسعه اي و عمران عشاير هزينه کنيم.
رییس امور عشاير کشور گفت: فرصت هاي خوبي براي عشاير از طرف دولت فراهم شده که امیدوارم بتوانيم در جهت توانمندسازي و حفظ زندگي عشاير با تاکيد بر توانايي توانمند شدن اقدام کنيم.