روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

نماینده مردم شهرستان کاشان و اران و بیدگل:

رسانه ، نبض جامعه است

کد خبر : 5121
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۱:۲۰
دکتر جواد ساداتی نژاد نماینده مردم شهرستان کاشان و اران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی رسانه را نبض جامعه دانست و گفت : رسانه نبض جامعه است و تنها خرجی که رسانه با آن پیش میرود و تمام نمیشود عشق است . وی افزود : شهر کاشان را باصفت دارالمومنین میشناسند و علت آن اصالت چندصدساله مردم این شهر و رفتارها و اداب ورسوم مردم این شهر اصیل است . دکترساداتی نژاد یکی از رسالتهای رسانه را احیای برخی از اداب و رسوم فراموش شده دانست و افزود : یکی از شاخصه های اصلی که رسانه باید انجام دهد ؛ زنده کردن برخی از اصالتها و اداب و رسوم و سنتهای اصیل است که متاسفانه مورد تهاجم قرارگرفته است .
نماینده مردم شهرستان کاشان و اران و بیدگل یکی از ویژگی های این شهر را مردمی بودن ان دانست و ادامه داد: نزدیک به 2000 کارخانه فعال و پویا در سطح شهرستان داریم که تماما مردمی است و این نشاندهنده انست که شهر به دست مردم اداره می شود .
این نشست روز یکشنبه 8 ابان در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و حوزه رسانه برگزار شد .