روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

مدیر کل میراث فرهنگی استان مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشانی گردشگری ایران

کد خبر : 5371
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ - ۱۵:۴۹
مدیر کل میراث فرهنگی در دیدار با شهردار اصفهان گفت: اصفهان قلب تاریخ و فرهنگ و هنر فلات مرکزی ایران به شمار می‌رود.
فریدون الهیاری تصریح کرد: در دولت دوازدهم این شهر را به عنوان پیشانی گردشگری ایران می‌شناسند؛ لذا توسعه همکاری‌های دو نهاد میراث فرهنگی و شهرداری، به توسعه پایدار اصفهان می‌انجامد.وی ادامه داد: ایجاد درک مشترک میان این دو نهاد سبب می‌شود تا گسترش عملیات‌های مرمتی در سطح آثار تاریخی اصفهان، برای این شهر و در راستای بهره‌مندی شهروندان و گردشگران منظر مطلوبی ایجاد شود.شهردار اصفهان نیز تاکید کرد: با توجه به سابقه همکاری دو گروه علمی حقوق و تاریخ دانشگاه اصفهان با مدیرکل میراث فرهنگی استان، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های دو نهاد شهرداری و میراث فرهنگی فراهم آمده است.
قدرت‌ا... نوروزی گفت: کمک به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست و همچنین توسعه گردشگری و رعایت حقوق شهروندی، از اولویت‌هاست.‌
نویسنده : طیبه معینی