روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

وضعیت شرکت گردشگری میقات تمدن آریا در شورای شهر کاشان

کد خبر : 5499
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ - ۱۲:۲۸
حسینعلی وکیل، نایب رییس شورای شهر کاشان با تاکید بر حمایت از ساختارهای که حوزه فرهنگی کاشان را تقویت می کند، اظهارکرد: طبق گزارشات دریافتی نمی شود این شرکت به گونه ای باشد که همه هزینه های دفتر، نیروی انسانی را شهرداری کاشان پرداخت کند و سرمایه بقیه اعضا این شرکت سرمایه مالی باشد.
وکیل خاطرنشان کرد: باید محتوای اساسنامه شرکت میقات را به سمتی پیش ببریم که موجب افزایش سرمایه شرکت وعدم تصدی گری شهرداری شود سپس درباره وضعیت آن تصمیم گیری کنیم.
مجید شمس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر کاشان با بیان اینکه باید شرکت را مدتی معلق کنیم، افزود: وقتی بدون توجه به زیرساخت ها کاری را انجام دهیم ضرر آن بیش ازمنفعتش خواهد بود.
 شمس تصریح کرد: موضوع مشارکت های  بقیه شهرداری ها در شرکت میقات نامشخص است و حتی برخی از آنها درابتدا با اصرار آمدند و حتی مدیریت آن در مباحث اجرایی دستش بسته بود.
عفت پدرام فر رئیس کمیسون انرژی و محیط زیست شورا شهر در این زمینه افزود: با این روند منطقی نیست که فعالیت این شرکت ادامه پیدا کند ولی برای گرفتن مجوز آن زحمات زیادی کشیده شده است پس می توان این شرکت را سهامی عام کرده یا به بخش خصوصی واگذار کنیم.
مصطفی کردمیل عضو شورای شهر کاشان دراین باره خاطرنشان کرد: با این روند فعالیت شرکت گردشکری میقات مخالفم چون نمی شود بقیه شهرداری ها بدون دادن سرمایه و پول سهام دار باشند و حتی حق رای هم داشته باشد.
علی هاشمی طاهری عضو شورای شهر نیز گفت: با ادامه  فعالیت شرکت میقات آریا به طور کامل موافقم ولی باید نقاط ضعف آن شناسایی شود و زیان فعلی را هر سهامدار نسبت به سهمش پرداخت کند.
هاشمی طاهری با اشاره به اینکه شرکت میقات با هدف شناسایی ظرفیت های منطقه فرهنگی کاشان ایجاد شده است، افزود: ما برای اینکه کاشان را به همه جای ایران معرفی کنیم باید یکسری هزینه ها پرداخت کنیم و الان اگر بدهی داریم باید نکات مثبت این شرکت راهم ببینم به گونه ای که امسال 11هزار نفربرای بازدید شهر نوش آباد از کاشان مسافرت کرده اند.
علیرضا مفرح، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا نیز دراین باره گفت: بحث گردشگری نقش مهم در اقتصاد مملکت و شهری مثل کاشان دارد ولی ایجاد این شرکت به دلیل عدم مدیریت و برخی کم کاری ها نتوانسته به اهداف مورد نظرش برسد.
مفرح تاکید کرد: اگرشهرداری های اطراف نخواهند همراهی کنند باید بدین صورت منحل شده و به صورت دیگر مانند واگذاری به بخش خصوصی یا سازمان های تابعه شهرداری کاشان اداره شود.
مهدی ناظم رضوی عضو شورای شهر کاشان نیزاظهارکرد: ما خودمان بلد نیستیم از ظرفیت های گردشگری کاشان استفاده کنیم و الان از بخش طبیعت گردی این شهرغافل شده ایم پس باید با آموزش نیروهای تخصصی و ورود بخش خصوصی به عنوان یک کارگزار نسبت به توسعه مباحث گردشگری شهر اقدام کنیم.
 رئیس کمیسیون اقتصادی و بودجه شورای شهر کاشان گفت: در رابطه با شرکت میقات آریا باید تمام موضوعات آن و وضعیت فعلی و نقش سهامداران و عدم موازی کاری با بخش خصوصی بررسی و سپس در مورد آن تصمیم گیری شود.
پورعسگری با بیان اینکه بیشتر مشکلات به دلیل عدم نظارت های کافی است، افزود: اگرچه در ایجاد شرکت میقات یک دفعه تصمیم گیری شد ولی در فروش یا انحلال آن به یکباره تصمیم نگیریم و با شناسایی ظرفیت های این شرکت درباره آن تعیین تکلیف کنیم.