روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پيش‌بيني وضعيت جوي از روز شنبه ۵/۱۲/۹۶ تا روز دوشنبه ۷/۱۲/۹۶ش

کد خبر : 6185
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۱۳:۵۳
پيش‌بيني دما: دماي هوا در اكثر مناطق تغيير محسوسي نخواهد داشت.

تفسير نقشه: بررسي نقشه‌هاي هواشناسي بيانگر گذر امواج ناپايدار به تناوب تا دوشنبه در استان مي باشد. بر اين اساس براي امروز و فردا  در اكثر مناطق استان نيمه ابري تا ابري، وزش باد نسبتاً شديد  تا شديد وبارش باران ،در مناطق غربي و جنوبي و ارتفاعات ديگر مناطق برف و بارا ن پيش بيني مي شود.بارش تگرگ در برخي مناطق بويژه در شمال و شمال شرقي استان انتظار مي رود.دوشنبه در اكثرمناطق گاهي وزش باد نسبتاً شديد تا شديد از بعدازظهر افزايش ابر پيش بيني مي شود.

پيشبيني دما: دماي هوا در اكثر مناطق  تغيير محسوسي نخواهد داشت.

پيش‌بيني سه‌روزه شهر اصفهان :

شنبه: افزايش ابر گاهي وزش باد نسبتاً شديد  و بارش باران و احتمال رعدوبرق

يكشنبه: قسمتي ابري  گاهي افزايش ابر وزش باد نسبتاً شديد  و بارش و احتمال رعدوبرق

دو شنبه: كمي ابري گاهي افزايش ابر و وزش باد نسبتاً شديد احتمال بارش پراكنده در اواخر وقت