روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

رستوران عجیب ژاپنی ها در نیویورک

کد خبر : 6667
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ - ۱۵:۲۴
هر لحظه که در حال خوردن این غذاها هستید امکان دارد که شمشیرهای نینجاها از سقف و یا از روزنه ها به سمت شما کشیده شوند و غافلگیرتان کنند. در مورد نینجاها باید گفت که این افراد مبارزانی ژاپنی در دوران قرون وسطا به شمار می رفتند که به علت تمرینات سخت دارای مهارت های عجیبی مثل غیب شدن یا راه رفتن بر روی آب بودند.
رستوران نینجا در نیویورک...نگران نباشید، شما در میدان نبرد نیستید بلکه وارد رستورانی با ایده ی متمایز شده اید. این رستوران عجیب شما را به دنیای جنگجویان نینجا می برد. مالک رستوران ژاپنی نینجا در نیویورک فضای عجیبی را در آن طرح ریزی کرده است. غذاها، دکوراسیون، روش استقبال از مهمانان، لباس ها، شمشیر و طناب ها شما را به دنیای نینجاها می برد.

رستوران عجیب ژاپنی ها در نیویورک

کسی که وارد این رستوران می شود باید سوار یک آسانسور تاریک و ترسناک شود. به محض ورود به آن, دو نینجا با فریاد و حمله به سوی در خروجی آسانسور از شما استقبال می کنند. صدف دریایی، سیر کباب شده، بشقاب سبزیجات ژاپنی با سس سویا و غذاهایی که روی سنگ و با حرارت ۸۰۰ درجه ی پخته شده اند و... از غذاها و امکانات عجیب این رستوران ژاپنی هستند. هر لحظه که در حال خوردن این غذاها هستید امکان دارد که شمشیرهای نینجاها از سقف و یا از روزنه ها به سمت شما کشیده شوند و غافلگیرتان کنند از این روی می توان این رستوران را یکی از عجیب ترین رستوران های جهان و البته خطرناکترین آنها دانست؛ شما چه فکر می کنید؟

رستوران عجیب ژاپنی ها در نیویورک

در مورد نینجاها باید گفت که این افراد مبارزانی ژاپنی در دوران قرون وسطا به شمار می رفتند که به علت تمرینات سخت دارای مهارت های عجیبی مثل غیب شدن یا راه رفتن بر روی آب بودند.

رستوران عجیب ژاپنی ها در نیویورک

رستوران عجیب ژاپنی ها در نیویورک