روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

پيش‌بيني وضعيت جوي از روز جمعه ۲۵/۳/۹۷ تا روز يكشنبه ۲۷/۳/۹۷

کد خبر : 7079
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۲۲:۱۳

تفسير نقشه: بررسي نقشه‌هاي هواشناسي بيانگر جو نسبتاً ناپايدار در استان مي‌باشد. بر اين اساس در اكثر مناطق آسمان صاف در بعدازظهر گاهي افزايش ابر و  وزش باد در مناطق شمال شرقي و غرب گاهي باد نسبتاً شديد پيش‌بيني مي‌شود.

پيشبيني دما: دماي هوا در ۲۴ ساعت آينده در اكثر مناطق استان تغيير محسوسي نخواهد داشت.

پيش‌بيني سه‌روزه شهر اصفهان :

 صاف و غبار صبحگاهي در بعدازظهر افزايش ابر گاهي وزش باد