روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

بررسی کاهش زاد و ولد در سال های اخیر نشان می دهد؛

توان جمعیتی کشور رو به پایان است

کد خبر : 7286
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ - ۱۳:۲۴
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، نرخ موالید در استان روند کاهشی به خودگرفته است به طوری که میزان تولد در سال گذشته نسبت به سال 95، 8/3 درصد و سال 95 نسبت به سال 94، 6/1 درصد کاهش یافته است.
 به گفته مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، این کاهش آمار جمعیت از سال94 به بعد نه تنها در اصفهان بلکه در کشور نیز دیده می شود. بررسی آمار روند جمعیتی کشور  نشان می دهد که نرخ رشد موالید در سال 91 نسبت به 90 ، حدود 9/2 درصد افزایش، نرخ رشد موالید92 نسبت به 91 حدود 5/3 درصد افزایش، نرخ رشد موالید 93 نسبت به 92 حدود 25/4 درصد افزایش داشته ولی در سال 94 این نرخ به 3/2 درصد رسیده؛یعنی به شدت شیب آن کاهش یافته است.
زنگ هشدار کاهش جمعیت به صدا در آمده است
جامعه شناسان معتقدند روند کاهش جمعیت از سال های قبل تر شروع شده ولی به دلیل توان درون جمعیتی کشور که از سال های 58 به بعد متولد شده و در سال های 75تا 80 به سن ازدواج رسیده بودند در دهه 80 با افزایش ازدواج جوانان و بالطبع آن افزایش تولدها روبه رو بودیم. با رسیدن سن ازدواج جوانان دهه هفتادی که تعدادشان بسیار کمتر از دهه 60 بود ، روند کاهشی جمعیت خود را نشان داد. به گفته این کارشناسان، توان درون جمعیتی کشور در سال های 97 یا 98 به پایان می رسد؛ چرا که موج جوانانی که از سال 80 به بعد شروع به ازدواج کرده بودند تا دو سه سال دیگر تمام می شود و اگر این کاهش جمعیت را جدی نگیریم در آینده به مشکل بر می خوریم.
 تمام سیاست های کشور باید به سمت حمایت از خانواده ها  حرکت کند
 به گفته رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش نرخ جمعیت در سال های  آینده نیازمند تغییر سیاست های جمعیتی در کشور است و  اگر کشور از طریق سیاست‌های جمعیتی وارد نشود و ساختارها را عوض نکند به مشکل برمی خورد.
محمد جواد محمدی معتقد است که  در بحث سیاست‌گذاری‌ها نباید فقط به سیاست های مالی توجه کرد؛ چرا که نگرش های مردم تغییر یافته است و باید تمام سیاست های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور عوض شد و به سمت حمایت از خانواده ها برود.
استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته
روند کاهش جمعیت از دهه های گذشته در کشورهای توسعه یافته شروع شده بود و افزایش میزان سالمندان در این کشورها سبب شد تا سیاست‌های جمعیتی این کشور به سمت حمایت از افزایش زاد و ولد پیش برود و این کشورها در این زمینه سیاست های مختلفی از جمله مشوق مالی برای بچه داری، ساعات کار منعطف برای مادران، تسهیلات مراقبت از کودکان، مرخصی با پرداخت حقوق برای مادران و حتی پدران  را در پیش بگیرند.
به گفته رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای افزایش نرخ جمعیت باید از تجربه کشورهای توسعه یافته بهره گرفت که بررسی برنامه های این کشورها نشان می دهند که تلفیقی از سیاست های اقتصادی اجتماعی در این زمینه استفاده شده است. 
دلایل کاهش جمعیت در سال های اخیر مورد بررسی قرار گیرد
کارشناسان جامعه شناسی معتقدند اگر کشور می خواهد در سال های آینده در زمینه جمعیتی به مشکل برنخورد باید دلایل کاهش جمعیت در کشور در سال های قبل مورد بررسی قرار گیرد. به گفته این کارشناسان، بالارفتن سن ازدواج و کاهش میزان باروری زنان از مهم‌ترین دلایل این کاهش جمعیت است که باید موانع اقتصادی و اجتماعی که باعث بالارفتن سن ازدواج می شود را برطرف کرد؛ چرا که خانواده های ایرانی نسبت به خانواده های کشورهای توسعه یافته تمایل بیشتری نسبت به فرزند آوری دارند ولی اگر مسئولان امر در جهت رفع موانع این مسئله اقدام نکنند، شیب کاهش جمعیت در کشور نسبت به قبل شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
نویسنده : سمیه مصور