روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

آخرین آمار جدول فروش هفتگی سینما

کد خبر : 8201
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ - ۹:۵۷

جدول فروش هفتگی

 
رتبه فیلم هفته تعداد سالن فروش هفتگی (تومان) فروش کل تا دیروز
۱ مغزهای کوچک زنگ زده ( هومن سیدی) ۱ ۱۱۷ ۱,۸۵۱,۸۵۳,۰۰۰ ۴,۰۷۸,۴۹۷,۰۰۰
۲ هزارپا ( ابوالحسن داودی) ۱۳ ۷۸ ۴۱۲,۳۷۸,۰۰۰ ۳۶,۳۸۵,۰۴۴,۰۰۰
۳ عرق سرد ( سهیل بیرقی) ۱ ۵۶ ۲۸۹,۳۶۷,۰۰۰ ۶۵۶,۴۶۳,۰۰۰
۴ هشتگ ( رحیم بهبودی فر) ۱ ۸۳ ۲۸۵,۳۲۹,۰۰۰ ۸۵۹,۸۹۲,۰۰۰
۵ تنگه ابوقریب ( بهرام توکلی) ۸ ۱۴۱ ۲۴۷,۶۹۲,۰۰۰ ۴,۹۵۱,۳۶۴,۰۰۰
۶ جاده قدیم ( منیژه حکمت) ۱ ۵۰ ۱۱۹,۶۴۱,۰۰۰ ۲۶۳,۹۲۲,۰۰۰
۷ دم سرخ ها ( آرش معیریان) ۹ ۴۲ ۵۸,۶۴۷,۰۰۰ ۲,۴۸۱,۱۳۲,۰۰۰
۸ سوفی و دیوانه ( مهدی کرم پور) ۱ ۴۰ ۵۰,۲۷۴,۰۰۰ ۱۱۳,۴۳۹,۰۰۰
۹ کاتیوشا ( علی عطشانی) ۱۰ ۳۰ ۴۲,۷۲۰,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۷۵۸,۰۰۰
۱۰ شعله ور ( حمید نعمت الله) ۷ ۳۹ ۲۴,۷۷۲,۰۰۰ ۱,۰۳۷,۵۶۵,۰۰۰
۱۱ داش آکل ( محمد عرب) ۵ ۴۸ ۱۵,۹۳۸,۰۰۰ ۳۱۶,۷۲۰,۰۰۰
۱۲ دارکوب ( بهروز شعیبی) ۱۴ ۷ ۱۱,۰۷۹,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۲۴,۰۰۰
۱۳ خاله قورباغه ( افشین هاشمی) ۱۴ ۳۷ ۹,۷۳۲,۰۰۰ ۲,۳۶۳,۴۳۵,۰۰۰
۱۴ همه چی عادیه ( محسن دامادی) ۷ ۱۴ ۳,۷۳۷,۰۰۰ ۲۵۸,۰۷۴,۰۰۰
۱۵ تگزاس ( مسعود اطیابی) ۲۴ ۳ ۳,۳۲۸,۰۰۰ ۱۴,۴۱۲,۱۴۷,۰۰۰
۱۶ من دیوانه نیستم ( علیرضا امینی) ۱۰ ۵ ۳,۰۸۳,۰۰۰ ۳۹۲,۷۵۸,۰۰۰
۱۷ آخرین بار کی سحر را دیدی؟ ( فرزاد موتمن) ۵ ۱۴ ۲,۷۶۳,۰۰۰ ۱۵۸,۷۲۶,۰۰۰
۱۸ یک کیلو و بیست و یک گرم ( رحیم طوفان) ۴ ۱۴ ۱,۷۱۵,۰۰۰ ۶۰,۶۴۹,۰۰۰
۱۹ دشمن زن ( کریم امینی) ۱۶ ۳ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۱۸۲,۴۳۰,۰۰۰
۲۰ پشت دیوار سکوت ( مسعود جعفری جوزانی) ۷ ۶ ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱۴۰,۷۳۱,۰۰۰
۲۱ بدون تاریخ بدون امضا ( وحید جلیلوند) ۳۳ ۱ ۸۴۱,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۷۰۸,۰۰۰
۲۲ ننه نقلی ( پرویز صبری) ۱۲۲ ۱ ۶۷۲,۰۰۰ ۴۳۶,۵۳۹,۰۰۰
۲۳ راه رفتن روی سیم ( احمدرضا معتمدی) ۷ ۳ ۶۵۸,۰۰۰ ۵۴,۲۵۵,۰۰۰
۲۴ به وقت خماری ( محمدحسین لطیفی) ۱۴ ۳ ۵۱۳,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۰۹۳,۰۰۰
۲۵ چراغ های ناتمام ( مصطفی سلطانی) ۴ ۷ ۵۰۴,۰۰۰ ۴۴,۰۹۲,۰۰۰
۲۶ در وجه حامل ( بهمن کامیار) ۱۶ ۱ ۴۸۶,۰۰۰ ۱۴۹,۳۱۵,۰۰۰
۲۷ فیلشاه (انیمیشن) ( هادی محمدیان) ۲۹ ۲ ۳۹۲,۰۰۰ ۷,۹۰۳,۳۸۷,۰۰۰
۲۸ دلم می خواد ( بهمن فرمان آرا) ۱۶ ۲ ۲۳۰,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۵۳۳,۰۰۰
۲۹ مرداد ( بهمن کامیار) ۱۴ ۱ ۶۰,۰۰۰ ۱۱۱,۶۷۸,۰۰۰