روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید باید جلوی برداشت کنندگان غیرمجاز آب در پایین و بالادست زاینده رود را گرفت:

جدی برخورد کنید

کد خبر : 8783
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ - ۱۴:۵۶
معاون حفاظت آب منطقه ای اصفهان گفت: برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز بالادست تا پایین دست زاینده‌رود و مسدود کردن چاه های غیر مجاز از راه های برون رفت استان از مشکلات آبی است.حسن ساسانی اظهار داشت: برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز بالادست تا پایین دست زاینده رود و مسدود کردن چاه های غیر مجاز و ساماندهی از ابتدا تا انتهای زاینده رود از راهکارهای نجات اصفهان است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه نجات آب اصفهان در اجرای پروژه بهشت آباد است، گفت: اگر چه ما مدعی هستیم که بالغ بر پنج هزار و ۱۵۰ چاه غیر مجاز را بستیم؛ اما چگونه می‌توان مطمئن شد که به ازای پلمپ هر چاه غیر مجاز یک چاه غیر مجاز دیگر ایجاد نشود.وی با بیان اینکه در حوضه زاینده رود شاهد بارگذاری های زیادی هستیم که وزارت نیرو باید از آنها ممانعت جدی به عمل آورد، ادامه داد: به عنوان مثال بارگذاری های اضافه ای که با ساخت مساکن مهر بدون مطالعه بر آب منطقه ای تحمیل شد  مانند ساخت مسکن مهر در فولاد شهر که یک هزار لیتر برثانیه آب نیاز دارد را باید از کجا تامین کرد؟معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به راهکارهای نجات اصفهان از خشکسالی خبر داد و افزود: جلوگیری از احداث صنایع بزرگ در زاینده رود و استفاده از پساب برای صنایعی مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن و تغییر نگاه در حوزه شرب و بهداشت و صرفه جویی در مصرف آب از دیگر راهکاری نجات اصفهان از خشکسالی است.