روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

در بیست و یکمین روز بهمن ماه

اصفهان در وضعیت سالم قرار گرفت

کد خبر : 9596
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۸:۲۸
شهر اصفهان که پایان هفته گذشته را در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس گذرانده بود از بعدازظهر روز جمعه دوباره به وضعیت هوای سالم رسید.
شهر اصفهان که پایان هفته گذشته را در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس گذرانده بود از بعد از ظهر روز جمعه با آغاز فعالیت سامانه وارد شده به اصفهان، دوباره به وضعیت هوای سالم رسید و امروز نیز در محدوده هوای سالم به سر می‌برد.

بر اساس نقشه تعیین شاخص کیفیت هوای اصفهان، در بین ایستگاه‌های پایش کیفی هوای شهر اصفهان طی 12 ساعت گذشته با تأکید بر 5 ساعت اخیر( شاخص هم اکنون)، ایستگاه خیابان پروین با شاخص 47 پاک‌ترین ایستگاه و در محدوده هوای پاک است و پس از آن به ترتیب ایستگاه‌های چهارباغ خواجو با شاخص 55، میدان احمدآباد با شاخص 71، خیابان رودکی با شاخص 72 و خیابان استانداری با شاخص 80 در محدوده هوای سالم قرار دارند و برای ایستگاه بزرگراه خرازی شاخصی ثبت نشده است.

در بین شهرستان‌های استان نیز طی 12 ساعت گذشته با تأکید بر 5 ساعت اخیر( شاخص هم اکنون)، شهرستان سجزی با شاخص 43 و شهرستان شاهین‌شهر با شاخص 47 پاک‌ترین شهرستان‌های استان و در محدوده هوای پاک هستند و پس از آن‌ها به ترتیب شهرستان‌های زرین‌شهر با شاخص 64 و مبارکه با شاخص 73 در محدوده هوای سالم و شهرستان کاشان با شاخص 155 در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارند.

شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از 10 میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از 2.5 میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را در سطوح مختلف نشان می‌دهد.

 بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.