روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

با موافقت نمایندگان مجلس؛

گاز و برق گران شد

کد خبر : 9747
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۴:۴۵
هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو مجاز شدند تا از هر واحد مسکونی ماهانه ۳۰۰ تومان و هر واحد تجاری ماهانه ۱۰۰ تومان روی قبوض برق و گاز اخذ کنند.
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند ز تبصره ۶ ماده واحده این لایحه درباره بهای برق و گاز واحدهای مسکونی و تجاری موافقت کردند.

در بند مذکور آمده است؛ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰)ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) می­باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

گفتنی است ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از؛ به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونت گاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.