روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

گزارش منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد نشان می دهد اصفهان رتبه دوم عدم احساس امنیت در کشور را دارد؛

شب های ناآرام شهر

کد خبر : 9774
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۶:۲۴
امنیت شهروندان از جمله فاکتورهای مهم در رشد یک شهر به خصوص در بحث گردشگری است. هر چند شب های شهرهای بزرگ ایران چندان زنده نیست؛ اما بارها صحبت از گردشگری در شب و زنده شدن شب شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان مطرح شده است؛ اما حالا جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد نشان می دهد که مردم در کلان شهرهایی مانند اصفهان و تهران چندان از بودن در خیابان آن هم در نصف شب احساس امنیت ندارند. بر اساس آماری که نشان دهنده بیشترین و کمترین احساس امنیت در شب است استان های زنجان، گیلان و کرمان بیشترین احساس امنیت و استان‌های خوزستان، اصفهان و خراسان جنوبی نیز کمترین میزان امنیت را احساس می‌کنند.
 گزارش اخیر منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با همکاری یک پژوهشکده به پایش شاخص های ملی محیط کسب وکار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری با رویکرد تحلیل شاخص سرمایه اجتماعی در سال ۹۶ پرداخته است سوالات متعددی از افراد در استان‌های مختلف پرسیده شده و به لحاظ اینکه یکی از معیارها محیط کسب و کار به امنیت باز می‌گردد، عنوان شده «آیا هنگامی که به تنهایی در شب در شهر یا محل زندگی تان پیاده روی می‌کنید، احساس امنیت دارید؟» که وضعیت استان‌ها در این زمینه سنجیده شده است.
طبق این تحلیل که بین صفر و یک فرض شده،‌ استان‌های رتبه بندی شدند. احساس امنیت هنگام پیاده روی در شب یک عامل مثبت برای سرمایه اجتماعی محسوب می شود و بنابراین هر چه احساس امنیت بالا باشد نشان دهنده سرمایه اجتماعی بالا در یک استان است.
با توجه به یافته‌ها، میانگین کشور در این مؤلفه 59/0  است که 13 استان امتیازی کمتر از این مقدار به دست آورده‌‌اند. در میان امن ترین استان های کشور البته خبری از کلان شهرها نیست و برخی از استان های کوچک و کم برخوردار دارای بیشترین میزان احساس امنیت در میان شهروندان‌شان بوده‌اند. اگر چه شهروندان اصفهانی در زمینه احساس امنیت رتبه و جایگاه خوبی ندارند؛ اما در زمینه سرقت استان اصفهان جزو کم سرقت ترین استان های کشور است.
سرقت یک عامل منفی برای سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود و هر چه سرقت در یک استان بیشتر اتفاق بیفتد، نشانه پایین‌تر بودن سرمایه اجتماعی در آن استان است. در بخش دیگری از این تحقیق آماری از میزان بیشترین سرقت ها منتشر شده است که اتفاقا بررسی های صورت گرفته داده های تعجب آوری را به نمایش می گذارد. در بخش دیگر این پژوهش‌ انجام شده، سوالی با این عنوان که «آیا در یک سال گذشته، پول یا مایملکی از شما یا اعضای خانواده شما سرقت شده است؟» پرسیده شد.
 در اینجا استان‌هایی که بیشترین امتیاز را گرفته‌اند معتقدند، پول یا مایملکی از اعضای خانواده آنها سرقت نشده و استان‌هایی که کمترین امتیاز را گرفته‌اند، بیشترین میزان سرقت را دارند.با توجه به داده‌های به دست آمده بیشترین امتیاز به ترتیب مربوط به استان‌های هرمزگان، گلستان و سمنان است و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به استان‌های قزوین، تهران و گیلان است.
میانگین کشور در این مولفه 6/0 است که 12 استان کمتر از میانگین امتیاز کسب کرده‌اند. این یافته ها نشان می دهد بیشترین احساس امنیت اتفاقا در شهرهایی است که در داده های آماری مربوط به سرقت جایگاه های اول و بیشترین میزان سرقت را به خود اختصاص داده اند. استان زنجان که دارای بیشترین احساس امنیت است در جدول سرقت ها در رده هشتم و گیلان در رده دوم قرار دارد در مقابل اصفهان در جایگاه 18 این جدول جزو کم سرقت ترین استان های کشور قرار دارد؛ اما در رده های احساس امنیت کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

 
نویسنده : پریسا سعادت