روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

تعرفه نیازمندیها

 صفحه 
کادر استاندارد
2/9 × 1/5
cm
4 کادر
5/8 × 3
cm
1/8 صفحه
( 24 کادر )
1/4 صفحه
( 44 کادر )
اول - 800/000 4/800/000 8/800/000
داخلی 100/000 420/000 2/520/000 4/620/000
آخر - 600/000 3/600/000 6/600/000
 
تخفیف 
تعداد نوبت
نقدی
چاپ 
رایگان
6 نوبت 10 % 1 نوبت
15 نوبت 15 % 3 نوبت
30 نوبت 20 % 7 نوبت
 
ردیف تخفیف
حجمی
1 1/8 صفحه 5 %
2 1/4 صفحه 10 %
3 1/2 صفحه 20 %
 
کادر های داخلی 
تک ستون
2 نوبت
یک نوبت رایگان


توضیحات:
1- مبالغ فوق به ریال است.
2- تخفیف شامل آگهی های نقدی است.
3- تخفیف تعداد نوبت یا چاپ رایگان و تخفیف حجمی قابل جمع نیست.
4- حداقل کادر طراحی در صفحه اول ، آخر ، داخلی ( 5/8 × 3 )
5- اصلاح و تغییر در متن آگهی حداکثر 48 ساعت قبل از چاپ امکان پذیر است.
6- چک آگهی در وجه نیازمندیهای زاینده رود صادر گردد.
7- درصورت فسخ قرارداد 30% مبلغ آگهی کسر خواهد شد.

 پذیرش آگهی : 36253370
تلفن مرکزی : 36265583-36265244
سامانه پیام کوتاه : 3000966905
رسیدگی به شکایات : 36253271
آدرس : خیابان ارتش ، جنب پل حسین آباد ، ساختمان 119
آدرس تلگرام : http:telegram.me/zayanderoudniaz

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2122 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی های زاینده رود / شماره 2101n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید
جشنواره گل و گیاه محلات
جشنواره گل و گیاه محلات
 سالگرد کشتار ارامنه
سالگرد کشتار ارامنه
کهکشان راه شیری دماوند
کهکشان راه شیری دماوند
 به مناسبت روز زمین پاک
به مناسبت روز زمین پاک