روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

تعرفه نیازمندیها

 صفحه 
کادر استاندارد
2/9 × 1/5
cm
4 کادر
5/8 × 3
cm
1/8 صفحه
( 24 کادر )
1/4 صفحه
( 44 کادر )
اول - 800/000 4/800/000 8/800/000
داخلی 100/000 420/000 2/520/000 4/620/000
آخر - 600/000 3/600/000 6/600/000
 
تخفیف 
تعداد نوبت
نقدی
چاپ 
رایگان
6 نوبت 10 % 1 نوبت
15 نوبت 15 % 3 نوبت
30 نوبت 20 % 7 نوبت
 
ردیف تخفیف
حجمی
1 1/8 صفحه 5 %
2 1/4 صفحه 10 %
3 1/2 صفحه 20 %
 
کادر های داخلی 
تک ستون
2 نوبت
یک نوبت رایگان


توضیحات:
1- مبالغ فوق به ریال است.
2- تخفیف شامل آگهی های نقدی است.
3- تخفیف تعداد نوبت یا چاپ رایگان و تخفیف حجمی قابل جمع نیست.
4- حداقل کادر طراحی در صفحه اول ، آخر ، داخلی ( 5/8 × 3 )
5- اصلاح و تغییر در متن آگهی حداکثر 48 ساعت قبل از چاپ امکان پذیر است.
6- چک آگهی در وجه نیازمندیهای زاینده رود صادر گردد.
7- درصورت فسخ قرارداد 30% مبلغ آگهی کسر خواهد شد.

 پذیرش آگهی : 36253370
تلفن مرکزی : 36265583-36265244
سامانه پیام کوتاه : 3000966905
رسیدگی به شکایات : 36253271
آدرس : خیابان ارتش ، جنب پل حسین آباد ، ساختمان 119
آدرس تلگرام : http:telegram.me/zayanderoudniaz

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2170 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی های زاینده رود / شماره 2101n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید
پوسترفیلم قهرمانان کوچک
پوسترفیلم قهرمانان کوچک
افطار عکاسان مطبوعاتی
افطار عکاسان مطبوعاتی
راهپیمایی روز جهانی قدس
راهپیمایی روز جهانی قدس
ضیافت کودکان خاص بهشت
ضیافت کودکان خاص بهشت