روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

تعرفه آگهی

کادر صفحه
1 کادر
2 کادر

6 کادر
1/8 صفحه
 
12 کادر
1/4 صفحه
24 کادر
1/2 صفحه
48 کادر
تمام صفحه

 اول  3/000/000  6/000/000  18/000/000  36/000/000  72/000/000 -
 دوم  1/800/000  3/600/000  10/800/000  21/600/000  43/200/000 -
 سوم  1/900/000  3/800/000  11/400/000  22/800/000  45/600/000  91/200/000
 داخلی  1/500/000  3/000/000  9/000/000  18/000/000  36/000/000  72/000/000
 ورزش  2/000/000  4/000/000  12/000/000  24/000/000  48/000/000  96/000/000
 ما قبل آخر  2/200/000  4/400/000  13/200/000  26/400/000  52/800/000  105/600/000
آخر  2/500/000  5/000/000  15/000/000  30/000/000  60/000/000  120/000/000

 توضیحات:

1- مبالغ فوق به ریال است. درصورت تعدد آگهی به صورت سالیانه و همکاری مستمر 70%  تخفیف ویژه به مشتریان خاص تعلق می گیرد.
2- کادر واحد7/7 × 3/5 سانتیمتر است.
3- آگهی های نوبت دار از تخفیف برخوردار خواهند شد.
4- تخفیف شامل آگهی های نقدی است.
5- اصلاح و تغییر در متن آگهی حداکثر 48 ساعت قبل از چاپ امکان پذیر است.
6- گستره فعالیت و توزیع روزنامه زاینده رود استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.
7- در صورت فسخ قرارداد قبل از چاپ 30% کل مبلغ هزینه از سفارش دهنده دریافت می شود.
8- آگهی های منتشر شده در روزنامه زاینده رود بطور همزمان در سایت اینترنتی این روزنامه قابل رویت خواهد بود.

دفتر مرکزی : اصفهان - خیابان ارتش - جنب پل حسین آباد - ساختمان 119 / واحد 3
تلفن : 3-6250732       فکس : 36284166
WWW.ZAYANDEROUDONLIN.IR
Zayanderoud8108gmail.com
آدرس تلگرام : http:telegram.me/zayanderoudonline

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2170 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی های زاینده رود / شماره 2101n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید
پوسترفیلم قهرمانان کوچک
پوسترفیلم قهرمانان کوچک
افطار عکاسان مطبوعاتی
افطار عکاسان مطبوعاتی
راهپیمایی روز جهانی قدس
راهپیمایی روز جهانی قدس
ضیافت کودکان خاص بهشت
ضیافت کودکان خاص بهشت