روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

10عکس ا ز نبرد بین جانوران

جام جم آنلاین: در حیات وحش گونه های نر جانوری بر سر قلمرو ، ماده ها و غذا با هم می جنگند. گاهی اوقات ماده ها نیز برای دفاع از فرزند یا شکار با ماده های دیگر و حتی نر ها به نبرد می پردازند. در این گزارش تصویری 10 عکس از نبرد گونه های مختلف جانوری ارائه می شود که نیاز به هیچ توضیح و تفسیری ندارد.منبع: کاترزنیوز

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید