روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

بزرگترین جشن زرتشتیان

جشن سده در تقویم کهن ایرانی علاوه بر اینکه ماه ها نام خود را داشتند هر روزی نیز به یک نام خوانده می شد و بر اساس این تقویم دهم بهمن ماه برابر با آبان روز از بهمن ماه می گردد. جشن سده نیز در روز دهم بهمن ماه هر سال یا آبان روز از بهمن ماه برگزار می شود

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید