روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

راهنمایان گردشگری جهان

نشست شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان با راهنمایان گردشگری جهان .انتخاب اصفهان به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2005، آوازه این شهر باستانی را بیش از پیش در گوش جهانیان طنین انداز و گردشگران بسیاری را به سوی این دیار رهسپار کرده است. در همین رابطه عده ای از این راهنمایان گردشگری در سفر به ایران به جهت حضور در این کنوانسیون در تهران، به اصفهان نیز آمده و ضمن بازدید از نقاط گردشگری و آثار تاریخی نهفته در این شهر با شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان دیدار و گفتگو کردند.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید