روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

محموله ۱۴۹ تنی کیک زرد

آخرین محموله کیک زرد خریداری شده از روسیه به میزان ۱۴۹ تن روز سه‌شنبه برای انتقال به سایت هسته‌ای اصفهان وارد این شهر شد. این اولین محموله از کیک زرد است که در چارچوب برجام و از طریق کانال خرید از روسیه خریداری شده است. پیش از این نیز حدود ۲۳۰ تن کیک زرد در ازای اورانیوم کمتر از ۵ درصد غنی شده از روسیه به کشور وارد شده است که به این ترتیب ذخایر کیک زرد ایران به حدود ۳۸۰ تن می‌رسد.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید