روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

کوتاه ترین آدم های دنیا

کتاب گینس 10 نفر از کوتاه قامت ترین کوتوله ها را در کتاب 2012 خود ثبت کرده است که تغییراتی در آن مشاهده شده و امسال کوتاه ترین فرد جهان یعنی کاندرا دانگی کشف شد که حالا رکورد دار است و در گینس نفر اول کوتاه قامتان دنیاست

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید