روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

روز جهانی حیات وحش گرامی باد

امروز جمعه سیزدهم اسفند ماه مصادف با سوم مارچ روز جهانی حیات وحش است. در سالهای اخیر فعالیت های زیست محیطی حیات وحش کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و رسیدگی حداکثری به گونه های در حال انتقراض یک مطالبه عمومی شده است. این در حالی است که همچنان آمارها و خبرها از کمبود امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری حکایت میکند. باید برای حفظ این میراث ارزشمند تلاش های بیشتری کرد تا زندگی این گونه های نادر برای نسل های بعدی هم قابل درک باشد. عکس های این گزارش مربوط به حیات وحش داخل و خارج از کشور است.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید