روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

زشت‌ترین ماهی‌های جهان

«فدرستوف»(Fedortsov) اهل مورمانسک در شمال‌غربی روسیه است و پدر و پدربزرگش به پیشه ماهیگیری مشغول بوده‌اند. با اینکه تصاویر ماهی‌ها خود گویای زشت بودن آنها است با این حال وی می‌گوید: فکر می‌کنم همه این ماهی‌ها زیبا در جای خود زیبا هستند؛ نمی‌توانم بگویم که برخی از آنها زشت یا هیولا هستند. طبق این گزارش، این ماهی‌ها که بیشترشان خطرناک هستند معمولا از اعماق دریاهای جنوبی و اقیانوس اطلس زندگی می‌کنند.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید