روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

بهار بارانی اصفهان

بهار بارانی، این شاید عجیب ترین اتفاق این روزهای اصفهان باشد. این روزها از پل چوبی تا پل خواجو، آفتاب یکهو میان ابرهای ضخیم و خاکستری مخفی می شود. سیل خنده میان عابران پل ها پخش می شود و نداشتن چتر، خیسی و سردی هوا را زیاد دردناک نمی کند. نزدیکی میدان کهنه سقف بازار یکهو سر ریز می کند و زیر چهار پایه ها پر می شود از خیسی جا مانده از زمستان سختی که هیچ چیزش به اندازه نبود. زاینده رود انگار که به آسمان متصل باشد و خیال خوش روزهای گذشته را زندگی می کند. این شاید عجیب ترین بهار بارانی سال های اخیر اصفهان باشد.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید