روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

برداشت چای لاهیجان

تصاویری از زنان و مردان گیلک هنگام برداشت چای لاهیجان لاهیجان با داشتن ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ چای در سال چیزی در حدود ۲۰۱۵ تن چای برداشت می کنند و جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید