روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

حماسه حضور مردم اصفهان

مردم اصفهان از ساعات ابتدایی روز جمعه 29اردیبهشت ماه سال 1396 در شعب اخذ رای حاضر شدند. حضور حد اکثری مردم تا ساعات پایانی رای گیری همچنان ادامه داشت. وزارت کشور طبق اطلاعیه ای آخرین ساعت اخذ رای را 24 اعلام کرد. بر اساس قانون بعد از ساعت 23 تنها افرادي كه در صف حوزه بودند مي توانستند راي خود را بدهند و تنها تا ساعت 24 راي گيري انجام شد.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید