روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

آتشفشان آسیا و اروپا

در سال ۲۰۱۲، گروهی، از فوران آتشفشان تولباچیک در شبه جزیره کامچاتکا روسیه، عکس برداری کردند، با دیدن این عکس ها می توانید با همه مراحل فوران آتشفشانی آشنا شوید. اما این بار عکس های فوران آتشفشان کلیوچوسکایا سوپکا – بلندترین آتشفشان اوراسیا- در ارتفاع ۴۸۰۰ متری که ۳ برابر ارتفاع آتشفشان قبلی است را آماده کرده ایم. معمولا هلیکوپتر در یک همچین ارتفاعی نمی تواند تعادل خود را حفظ کند چون هوا رقیق است، هر مانور ساده ای که در شرایط معمولی در عرض چند ثانیه اتفاق می افتد در این شرایط چندین دقیقه طول می کشد.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید