روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

تئاتر خسرو و شیرین

عکاس : مهدی زرگر
نمایش کمدی خسرو و شیرین که به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا بزرگ زاد است از یکم الی شانزدهم تیرماه ساعت 8:45 در سالن فرشچیان بر روی صحنه میرود. بازیگران این نمایش کمدی مریم جعفری،محمد زارع و کوروش محمدی هستند.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید