روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

نمایش پازلی پدر چوب

عکاس : مهدی زرگر
این اجرا از 14 آبان تا 23 آبان هر شب ساعت 19 در خانه هنرمندان واقع در پل بزرگمهر بر روی صحنه می رود .این کار به نویسندگی و طراحی و کارگردانی مجید کیمیایی پور وبا بازی ساز و عروسک گردانی سید پویا امامی و فاطمه طاهری می باشد .

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید