روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

تماشای شهرآورد 86 در شهر

عکاس : حمید وکیلی
هم زمان سراسر کشور، مردم ورزش دوست اصفهانی از اقشار مختلف شهرآورد و دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و پرسپولیس را تماشا کردند.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید