روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

برافراشتن خیمه هارونیه

عکاس : علیرضا افشاری
آیین چهارصد ساله برافراشته شدن با شکوه ترین و قدیمی ترین خیمه ی حسینی هر ساله در روز چهارم محرم الحرام طبق سنت گذشته خود برگزار میشود.این خیمه با چهارصد سال سابقه از قدیمی ترین خیمه ی های حسینی است که هر سال در امام زاده هارونیه اصفهان برپا میشود.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید