روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

برداشت گل نرگس در شیراز

شهر خفر فارس از توابع شهرستان جهرم این روزها میزبان گل های نرگسی می باشد که در انتهای فصل پاییز زودتر از دیگر نقاط کشور به خاطر شرایط آب و هوایی خاص به صورت پراکنده در باغات این شهر به ثمر مینشیند و به سراسر کشور ارسال میگردد. این بخش در حدود 250هکتار گل نرگس را زیر کشت دارد.

روزنامه امروز

روزنامه ی زاینده رود / شماره 2478 روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید

نیازمندی های امروز

نیازمندی ها زاینده رود / شماره 2359n روزنامه امروز را آنلاین ورق بزنید