روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

-->

آشپزی پرتغالی صمیمانه و دلچسب بوده و بر استفاده از مواد اولیه ی تازه تاکید دارد. از کوهستان های شمالی تا تپه ها و دشت های جنوبی، پرتغال رنج وسیعی از خوراکی های خوشمزه را ارائه می دهد. ما در اینجا تعدادی از بهترین این غذاها را برای شما انتخاب نموده ایم که در سفر به پرتغال حتما باید آنها را امتحان کنید.