روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ August 19 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

  • کد خبر 17371
  • تاریخ خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز یکشنبه پنجم تیرماه در ساعت منتهی به ۹صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۲۸ در وضعیت هوای ناسالم (زرد) برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _یکشنبه پنجم تیرماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۸ در وضعیت هوای ناسالم (زرد) برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

ایستگاه باهنر با شاخص ۹۸، فرشادی با شاخص ۸۸، فرشادی با شاخص ۸۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان اکنون در ایستگاه فیض با شاخص ۱۳۷، ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۳۴، خرازی با شاخص ۱۲۰، احمدآباد با شاخص ۱۱۴ و استانداری اصفهان با شاخص ۱۰۶ و پروین با شاخص ۱۳۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارند.

ایستگاه جی با شاخص ۲۱۵ در وضعیت هوای بسیار ناسالم (بنفش) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، رهنان، میرزاطاهر، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با قرار گرفتن روی عدد ۱۵۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) و مبارکه با عدد ۸۵ و شاهین‌شهر با شاخص ۷۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

منبع: ایمنا

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس