روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ August 20 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس/ایستگاه جی در وضعیت قرمز

  • کد خبر 17402
  • تاریخ خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _چهارشنبه هشتم تیرماه_ در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۰۵ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _چهارشنبه هشتم تیرماه_ در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۵ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

ایستگاه جی با شاخص ۱۷۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان اکنون در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۰۷و استانداری با شاخص ۱۲۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

ایستگاه‌های باهنر با شاخص ۹۱، پروین با شاخص ۹۱، رودکی با شاخص ۹۵، فرشادی با شاخص ۸۱، فیض با شاخص ۹۴ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۴ در وضعیت هوای ناسالم (زرد) ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، رهنان، میرزاطاهر، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۶ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و مبارکه با عدد ۸۹ و شاهین‌شهر با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

منبع:  ایمنا

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس