روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

دوشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۱ September 26 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان برای پنجمین روز سالم ثبت شد

  • کد خبر 17664
  • تاریخ خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان، امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۸۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _سه‌شنبه هیجدهم مردادماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۸۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۹۳، باهنر با شاخص ۷۷، پروین با شاخص ۷۱، جی با شاخص ۷۶، رهنان با شاخص ۷۳، فرشادی با شاخص ۶۷، فیض با شاخص ۹۸، کاوه با شاخص ۸۰، میز را طاهر با شاخص ۶۳ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۰۷، انقلاب با شاخص ۱۲، خرازی با شاخص ۱۴۰ و رودکی با شاخص ۱۰۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و مبارکه فعال نیست.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۶۹ و سجزی با شاخص ۸۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

منبع: ایمنا

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس