روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

دوشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۱ September 26 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان بر مدار ناسالم/تمام ایستگاه‌ها قرمز و نارنجی

  • کد خبر 17713
  • تاریخ خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان، امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _سه‌شنبه بیست‌وپنجم مردادماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) ثبت شده است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه میرزا طاهر با شاخص ۴۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه جی با شاخص ۱۵۳، خرازی با شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای بسیار ناسالم برای عموم (قرمز) دارد.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۰۷، استانداری اصفهان با شاخص ۱۱۲، انقلاب شاخص ۱۳۰، پروین با شاخص ۱۳۴، رودکی با شاخص ۱۰۸ و کاوه با شاخص ۱۰۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر با شاخص ۹۱، رهنان با شاخص ۱۰۰، فرشادی با شاخص ۸۴، فیض با شاخص ۹۷ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۹۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و مبارکه فعال نیست.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۷۲ و سجزی با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

منبع: ایمنا

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس