روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

دوشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۱ September 26 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

  • کد خبر 17731
  • تاریخ خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان، امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _پنجشنبه بیست‌وهفتم مردادماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) ثبت شده است.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۰۸، استانداری اصفهان ۱۱۸، انقلاب ۱۴۹، باهنر با شاخص ۱۰۷، پروین با شاخص ۱۰۶، جی با شاخص ۱۳۲، خرازی با شاخص ۱۳۷، کاوه با شاخص ۱۲۸و فیض با شاخص ۱۱۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی با شاخص ۹۴، رهنان با شاخص ۸۲، فرشادی با شاخص ۹۰، میرزاطاهر با شاخص ۷۵ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و مبارکه فعال نیست.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۶۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) و سجزی با شاخص ۴۶ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

منبع: ایمنا

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس