روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ August 20 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _دوشنبه، بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرارگرفتن روی شاخص۱۳۷ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های...

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

هوای کلانشهر اصفهان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد؛ البته، در برخی از نقاط شهر، هوا برای همه مضر و ناسالم است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز _ یکشنبه ۱۹ دی‌ماه_ در ساعت منتهی به ۹:۰۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۴۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)...

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز _ شنبه ۱۱ دی‌ماه_ در ساعت منتهی به ۹:۳۰ با قرار گرفتن روی شاخص ۱۳۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت...

کارشناس امور آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۱۰۴ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس...

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۷ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی با ۱۷۳ وضعیت قرمز ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می دهد.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۵۸ وضعیت ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۱ برای گروه‌های حساس ناسالم است.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۵۷ برای عموم مردم ناسالم است.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۱۷ برای گروه‌های حساس ناسالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۰۴ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز جمعه با شاخص لحظه ای ۱۴۰ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس