روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ May 24 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

سید مهدی سید علی داور دیدار سپاهان و پرسپولیس را قضاوت می کند.

در ابتدا 50-50 مساوی و حالا 70 به 30 به نفع سپاهانی‌ها؛ مضحک تر از این نمی شود. همین ثبات نداشتن سازمان لیگ در تعیین سهمیه سکوها، نشان از بی قانونی در این...

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس