روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ August 20 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز ۲۶ مردادماه با میانگین ۱۲۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.‌

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۳۹ برای سومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.‌

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۴۸ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۱۹ برای سومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

اصفهان- کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۳۴ وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس...

هوای اصفهان برای گرو‌های حساس ناسالم است.

اصفهان- کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۱۸ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان...

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس